تقسیمات شهرستان

بر اساس آخرین تقسیمات استانی شهرستان سامان دارای 2 بخش ، 4 دهستان و 2 شهر به شرح زیر است :
 

 
بخش مرکز بخش نام دهستان مرکز دهستان
مرکزی سامان سامان شوراب صغیر
چما چم چنگ
زاینده رود هوره هوره هوره
زرین گرمدره

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/12/24