معرفی فرماندار

نام :کمال
نام خانوادگی :اکبریان
متولد : 1357
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
 
1399/04/25 09:21:24