ملاقات عمومي فرماندار سامان برگزار شد.

کد خبر: 154036 تاریخ انتشار: 1399/04/10
نمایش: 71
اخبار
در راستايي تداوم برنامه ديدار چهره به چهره مردم با مسولان ملاقات عمومي فرماندار شهرستان سامان با شهروندان برگزار شد. در اين ملاقات اکبريان فرماندار شهرستان سامان ضمن بررسي درخواست مراجعين دستورات لازم را به منظور حل مشکلات انان را صادر نمودن. لازم به توضيح است ملاقات مردم فرماندار شهرستان سامان روز هاي دوشنبه هر هفته برگزار ميشود.

افزودن دیدگاه