ديدار مديرعامل صندوق کار افريني اميد با فرماندارشهرستان سامان .

کد خبر: 154098 تاریخ انتشار: 1399/04/22 11:43:35
نمایش: 61
اخبار
دراين ديدارفرماندارشهرستان سامان ضمن خوش آمد گويي به آقايي ليريائ مدير عامل صندوق کار آفريني اميد از تلاش هاي صندوق کار آفرين اميد در بحث پرداخت تسهيلات روستايي تقدير نمود. مدير عامل صندوق کار آفرين اميد از ميزان تسهيلات پرداخت شدها اين صندوق دراستان به ميزان 710ميليارد ريال خبر داد. درادامه مقررگرديد جلسه آموزشي با حضور بخشداران و دهياران شهرستان تشکيل شود.

افزودن دیدگاه