جلسه شوراي ترافيک شهرستان سامان تشکيل شد.

کد خبر: 154120 تاریخ انتشار: 1399/04/26 10:03:26
نمایش: 54
اخبار
کمال اکبريان فرماندار روز گذشته در جلسه شوراي ترافيک شهرستان سامان که در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار شد از مصوب شدن ايجاد دو ميدان در سطح شهر سامان جهت روان تر شدن ترافيک شهري و تسهيل در رفت و آمد خودرويي که توسط شهر داري ايجاد خواهد شد . اکبريان در ادامه از شناسايي پنج نقط حادثه خيز اولويت دار در سطح شهرستان که سه نقط در بخش مرکزي و دو نقط در بخش زاينده رود که قرار شده از اين محل ها بازديد و اعتبار سنجي و سپس درخواست تامين اعتبارشودخبر داد. در پايان فرماندار ازاداره راهداري و حمل و نقل جاده اي به جهت اجراي دو مصوب جلسه قبل که اصلاح نقط حادثه خيز بود تشکر کرد.

افزودن دیدگاه