ارائه گزارش عملکرد و برنامه هاي روساي ادارات شهرستان سامان با فرماندار شهرستان سامان

کد خبر: 167475 تاریخ انتشار: 1400/12/01
نمایش: 194
اخبار
روساي ادارت اين شهرستان گزارش و مستندات عملکرد خود را با حضور در فرمانداري شهرستان سامان به فرماندار اين شهرستان ارائه نمودند.
طبق برنامه از قبل تعيين شده روز شنبه، ريئس دستگاه ها اجرايي شبکه بهداشت،آموزش و پرورش،جهاد کشاورزي،شهردار شهر سامان،شرکت مخابرات وشرکت گاز با حضور در فرمانداري گزارش عملکرد و برنامه هاي خود را به صورت جداگانه ارائه دادند.
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/12/24